l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna

Podatki

1.  Skala podatkowa i zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w roku 2014.

Kwota zmniejszająca podatek:

  •    miesięczna – 46,33 zł,
  •    roczna – 556,02 zł.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy:
a/ pracownicy mieszkający w tej samej miejscowości gdzie znajduje się ich zakład pracy:

  •     od jednego zakładu pracy: miesięcznie – 111,25 zł, rocznie – 1335,00 zł,
  •     od więcej niż jednego zakładu pracy: rocznie – 2002,25 zł.

b/ pracownicy dojeżdżający do pracy z innej miejscowości:

  •    od jednego zakładu pracy: miesięcznie – 139,06 zł, rocznie 1668,72 zł,
  •    od więcej niż jednego zakładu pracy: rocznie – 2502,56 zł.

2.  Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku dochodowego – 3091 zł.

3.  Kwota przychodów netto za rok 2013 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych /1,2 mln Euro/ - 

5 059 560 zł

4.  Wartość przychodów za rok 2013 uprawniająca w 2014 roku do statusu małego podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych /jednorazowa amortyzacja, kwartalne opłacanie zaliczek / i podatku od towarów i usług /1,2 mln Euro/ - 5 068 000 zł.

5.  Wartość środków trwałych, od których można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego /50 tys. Euro/ -

211 000 zł.

6.  Przepisy dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej nie uległy w roku bieżącym zmianie. Zwaloryzowane średnio o 1,0 %  zostały jedynie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego. 

7.  Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą w 2014 roku skorzystać podatnicy,  którzy w roku ubiegłym uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nieprzekraczającej /150 tys. Euro/ - 633 450 zł. na osobę prowadzącą działalność samodzielnie lub w spółce łącznie przez wszystkich wspólników.

8. Limit zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług w 2014 r. wynosi łącznie 150 tys. PLN z tytułu sprzedaży opodatkowanej wraz z podatkiem VAT za 2013r.

9. W 2014 roku nadal obowiązują wprowadzone czasowo  podwyższone stawki podatku VAT – 23%, 8% i 5% oraz po zlikwidowanej stawce 0%  towary i usługi objęte są stawką 5% i częściowo 8%.


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.